Velkommen

til Lægerne Strandgade

Vi er et lægehus, hvor vi – med patienten i centrum – har fokus på rammen for almen praksis, ledelse, IT, innovation, uddannelse, kompetence- og kvalitetsudvikling, gode fysiske rammer, brede behandlings- og undersøgelsesmuligheder samt effektivitet.

Ny kompagnon i lægehuset

Det er er os en stor glæde at meddele, at Eske Lindgren per 1/6 indtræder som kompagnon i lægehuset.

Du er som patient tilmeldt lægehuset og ikke den enkelte læge

Vi ser det som en stor fordel, at alle læger i huset, så vidt muligt, opnår et kendskab til alle patienter. Derfor vil du opleve at blive behandlet af mere end en læge.

Ved fornyelse af recepter på vanedannende medicin...

Dvs. morfin eller morfinlignende medikamenter, sovemedicin eller angstdæmpende medicin, skal du p.g.a. krav fra sundhedsmyndighederne nu møde op i klinikken, når din recept skal fornyes. Din recept kan således fornyes, såfremt tiden er overholdt, i vort sekretariat mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 13.30-13.45. Kør dit sundhedskort gennem scanneren når du ankommer. Har du spørgsmål til din medicin, skal du kontakte lægerne mellem 8 og 9 eller per mail.

Vi har 10 indgående telefonlinjer

Hvis der er optaget, når du ringer, skal du prøve igen.

Herefter skal du vælge, hvilken læge du vil tale med.

Hver læge kan max have 3 i kø på linjen ad gangen.

Hvis den læge, du vil tale med, ikke bliver nævnt i menuen, er det fordi, vedkommendes telefonlinje er optaget.

Prøv da igen. Vi kan ikke stille om.

Husk sundhedskortet hver gang du går til lægen

Husk at medbringe dit sundhedskortet hver gang du besøger klinikken – dit sundhedskort skal du opfatte som dit betalingskort overfor sygesikringen.