Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af yngre læger inden for specialet almen medicin. De yngre læger er en integreret del af vores hverdag, og arbejder under supervision af de seniorer læger.

Signe Albertsen

Signe er startet hos os d. 1/3 2019 og skal være her det næste halve år som led i sin speciallægeuddannelse i almen medicin. Tag godt imod hende!

Eske Lindgren

Eske Lindgren er startet i klinikken 1/5-18 og skal være hos os det næste år. Eske er på sidste år i speciallægeuddannelsen i almen medicin. Tag godt imod ham!