Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af yngre læger inden for specialet almen medicin. De yngre læger er en integreret del af vores hverdag, og arbejder under supervision af de seniorer læger.

Anders Holt

Anders er startet hos os d. 1/5 2019 og skal være her et halvt år som led i sin kliniske basisuddannelse. Tag godt imod ham!

Signe Albertsen

Signe er startet hos os d. 1/3 2019 og skal være her det næste halve år som led i sin speciallægeuddannelse i almen medicin. Tag godt imod hende!