Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af yngre læger inden for specialet almen medicin. De yngre læger er en integreret del af vores hverdag, og arbejder under supervision af de seniorer læger.

Mari Eide

Vores nye uddannelseslæge hedder Mari Eide og er i introduktionsstilling i almen medicin. Hun er startet 1/3-18 og skal være her det næste år. Mari kommer fra Norge og er uddannet læge i Norge. Hun kommer netop fra en ansættelse på hjerteafdelingen i Gentofte. Tag godt imod hende.

Eske Lindgren

Eske Lindgren er startet i klinikken 1/5-18 og skal være hos os det næste år. Eske er på sidste år i speciallægeuddannelsen i almen medicin. Tag godt imod ham!